МэдээНийгэмУлс төр

Хилчид Монгол Улсын хилийн дагуу ногоон хэрэм байгуулна


“Баянчандмань мод үржүүлгийн агропарк”-д нарс, шинэс, улайс, хайлаас, бургас, үхрийн нүд зэрэг 13 нэр төрлийн 200 гаруй мянган суулгац, үрийн тариалалтаар 130 орчим мянган үрсэлгээ бэлтгэж байна.

Агропаркийн нээлтийн үеэр “УБТ гарден” ХХК “Ногоон хэрэм” төсөлд нэгдэж, нэг сая модны суулгацыг үнэ төлбөргүй нийлүүлэхээ мэдэгджээ.

Шороон шуурга зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэл болон элсний нүүдлээс хамгаалах зорилгоор хилийн хэсэгт тус агропаркт бойжуулсан 6.9 сая модыг 960 га талбайд тарина.

Мөн ойн зурвас бүхий хамгаалалтын ногоон хэрэм байгуулах, анги, салбар, боомтын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, говийн бүсийн булаг, шанд бүхий баян бүрдийг хамгаалахаар төлөвлөөд байна.

Хилийн дагуу ногоон хэрэм байгуулахын тулд 16 сая мод тарих юм. Иймд хилийн цэргийн 24 ангид “Мод үржүүлгийн төв”, таван ангид мод үржүүлгийн агропарк байгуулжээ.

Эдгээрийг өргөжүүлэн, жилд дунджаар 1,5-2 сая үрсэлгээ бэлтгэж, 2030 он гэхэд дэвшүүлсэн зорилтоо биелүүлэх боломжтой гэсэн тооцоо гаргасан байна.

Бүх анги, салбарт мэргэжлийн агрономич томилон ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд 3,000 гаруй гэрээт болон хугацаат цэргийн алба хаагчийг анхан шатны сургалтад хамруулаад байна.

Хил хамгаалах байгууллага сүүлийн гурван сарын хугацаанд хилийн 28 анги, нэг тусгай салбарт мод үржүүлгийн таван агропарк, 24 төв байгуулсан.

17 нэр төрлийн 500 орчим мянган үрсэлгээ, суулгац суулган, үрийн тариалалт хийж, дунджаар 200 орчим мянган үрсэлгээ бэлтгэхээр төлөвлөжээ. Мөн нийт 700 орчим мянган мод болон үрсэлгээ бойжуулж байна.

Дэлгэрэнгүй

Холбоотой нийтлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button